Centrala C.PS - sterownik pogodowy dla kotłów EKCO.LN2.

Centrala C.PS - sterownik pogodowy dla kotłów EKCO.LN2.
Pozwala stworzyć system sterujący pracą instalacji grzewczej i innych urządzeń domowych. Może...

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T
Przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub...

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.Mz

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.Mz
Ze sterowaniem pogodowym przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi...

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN2

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN2
Z naczyniem przeponowym i bypassem przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi...